top of page

Algemene voorwaarden

Disclaimer: Machinevertaling van Engelse Algemene Voorwaarden

Let op: dit document is een machine-gegenereerde vertaling van onze originele Algemene Voorwaarden, die in het Engels zijn opgesteld. Deze vertaling wordt alleen voor uw gemak verstrekt, om het begrip door niet-Engelssprekenden te vergemakkelijken. In geval van enige onduidelijkheid, conflict of discrepantie tussen deze vertaling en de Engelse versie, zal de Engelse versie altijd prevaleren en de gezaghebbende bron van onze Algemene Voorwaarden zijn. De Engelse versie is beschikbaar op onze website en moet worden beschouwd als de definitieve juridische versie. Door gebruik te maken van onze diensten erkent u en gaat u ermee akkoord dat de Engelse versie van onze Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn op onze relatie voor alle juridische zaken of geschillen.

​1 Overeenkomst met de Voorwaarden (de "Voorwaarden")

1.1 Introductie

1.1.1 “wij”, “ons” en “onze” betekenen ECB International Technologies Limited, een bedrijf geregistreerd in Ierland met bedrijfsnummer 597549 en geregistreerd kantooradres op 76 Newtownpark Avenue, Blackrock, Co.Dublin, Ierland, A94W5T1. Ons BTW-nummer is IE3457230VH.

1.1.2 “u” en “uw” betekenen u, de klant.

1.1.3 De websites www.bamboobaby.ie en www.bamboobaby.co.uk ("de Website") zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door ECB International Technologies Limited, handelend onder de naam BambooBaby.

1.2 Aanvaarding van de Voorwaarden

1.2.1 Uw gebruik van de Website en aankoop van producten via de Website zijn te allen tijde onderhevig aan de Voorwaarden. Door de Website te benaderen, gaat u akkoord met de hieronder uiteengezette Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, moet u de Website onmiddellijk verlaten.

1.2.2 Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, kunt u geen bestelling plaatsen voor producten via de Website.

1.3 Wijzigingen in de Voorwaarden

1.3.1 Wij behouden ons het recht voor om de Voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen, met of zonder kennisgeving aan u. De Voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang en gebruik van de Website zullen de versie zijn die op elk moment dat u de Website benadert, actueel en weergegeven is op de Website. Uw gebruik van de Website na wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

1.4 Accounts en Facturering

1.4.1 Specifieke details met betrekking tot uw abonnement bij BambooBaby, inclusief uw volgende geplande pakketten, kunnen worden verkregen door in te loggen op uw account.

1.5 Andere Toepasselijke Voorwaarden

1.5.1 Raadpleeg ons Privacy- en Cookiesbeleid om te zien hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen.

2 Gebruik van de Website

2.1 U gaat ermee akkoord geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te verzenden of te overbrengen dat softwarevirussen of enige andere computercodes, bestanden of programma's bevat die ontworpen zijn om te onderbreken, schade toe te brengen, te vernietigen of de functionaliteit van enige computersoftware of -hardware of apparatuur die direct of indirect met de Website verbonden is, te beperken. U gaat er ook mee akkoord niet te interfereren met de servers of netwerken die ten grondslag liggen aan of verbonden zijn met de Website of onze diensten of om enige van de procedures, beleidsregels of voorschriften van netwerken die verbonden zijn met de Website, te schenden.

2.2 Alle inhoud en programmering van de Website is ons eigendom. Behoudens voor zover dit bij wet is toegestaan, niettegenstaande contractueel verbod, mag u geen van de materialen, software of inhoud op de Website reproduceren, wijzigen, kopiëren, decompileren of reverse-engineeren zonder onze schriftelijke toestemming. Gebruik van de Website is beperkt tot persoonlijk en niet-commercieel gebruik alleen.

2.3 U gaat ermee akkoord geen andere persoon te imiteren of een valse naam of een naam die u niet gemachtigd bent te gebruiken te gebruiken tijdens het gebruik van de Website.

2.4 U mag de Website niet gebruiken voor onwettige doeleinden of op een manier die onze naam of reputatie of die van onze filialen kan schaden.

2.5 U bent verantwoordelijk voor het waarborgen dat uw computersysteem voldoet aan alle noodzakelijke technische specificaties om u toegang te verlenen tot en gebruik te maken van de Website

 en compatibel is met de Website.

2.6 U bent uitsluitend verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw account, en voor het beperken van de toegang tot uw computer. Wij zullen niet aansprakelijk worden gehouden voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw falen om dit te doen.

2.7 Wij kunnen van tijd tot tijd de toegang tot bepaalde functies, delen of inhoud van de Website, of de gehele Website, beperken voor gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.

2.8 De informatie op de Website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. We streven ernaar om de informatie op de Website (anders dan Gebruikersmateriaal (zoals gedefinieerd in clausule 3.2 hieronder) actueel en correct te houden, hoewel er momenten kunnen zijn waarop dit niet het geval is. Als u een probleem opmerkt met de informatie op de Website, neem dan contact met ons op via hello@bamboobaby.ie.

3 Intellectuele Eigendomsrechten

3.1 Website

3.1.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website (inclusief onze tekst, grafieken, software, foto's en andere afbeeldingen, video's, geluid, handelsmerken en logo's) zijn eigendom van ons of onze licentiegevers. Behalve waar u een niet-exclusieve licentie wordt verleend om de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken die u nodig heeft om de Website te gebruiken in overeenstemming met de Voorwaarden, worden u geen rechten verleend met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van ons of onze licentiegevers en u erkent en gaat ermee akkoord dat u door het gebruik van de Website geen eigendom van, of andere rechten met betrekking tot, dergelijke intellectuele eigendomsrechten verwerft.

3.2 Externe Links

3.2.1 Van tijd tot tijd kan de Website links bevatten naar websites van derden (“externe partijen”) die wij niet controleren. Deze links worden voor uw gemak verstrekt om verdere informatie te bieden. Ze betekenen niet dat we de externe site(s) onderschrijven. We nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of werking van dergelijke gelinkte externe site(s), of voor iets dat wordt aangeboden (of niet aangeboden) door de derde partijen die dergelijke gelinkte externe site(s) beheren.

3.2.2 Als u een link naar de Website maakt en wij willen dat u deze verwijdert, behouden we ons het recht voor om u te vragen dit te doen.

3.3 Handelsmerken

3.3.1 BambooBaby is een handelsmerk van ECB International Technologies Limited.

4 Beschikbaarheid van de Website

4.1 Hoewel we ernaar streven u de best mogelijke service te bieden, garanderen we niet dat de services van de Website altijd beschikbaar zullen zijn, aan uw vereisten zullen voldoen of foutloos zullen zijn. Als er een fout optreedt in de service, meld dit dan aan ons op hello@bamboobaby.ie en we zullen de fout zo snel als redelijkerwijs mogelijk is corrigeren.

4.2 Uw toegang tot de Website kan af en toe worden beperkt om reparaties, onderhoud uit te voeren of nieuwe faciliteiten of diensten te introduceren. We zullen de service zo snel als redelijkerwijs mogelijk is herstellen. In het geval dat de Website niet beschikbaar is, zijn onze gebruikelijke bestel- en annuleringsdeadlines van toepassing.

5 Algemene Productaankopen

5.1 Details van individuele producten die te koop zijn (inclusief hun prijs) worden vermeld op de Website. We nemen alle redelijke zorg om ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen van producten die op de Website verschijnen correct zijn op het moment dat de relevante informatie op de Website wordt geplaat

st. Omdat onze producten handgemaakt zijn, zullen alle maten, gewichten, capaciteiten, afmetingen en metingen die op de Website worden aangegeven een tolerantie van 5% hebben. Hoewel er alles aan wordt gedaan om de Website zo actueel mogelijk te houden, weerspiegelt de informatie die op een bepaald moment verschijnt mogelijk niet altijd precies de situatie op het moment dat u een bestelling plaatst.

5.2 We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die op de Website verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van enige kleur door het beeldscherm van uw computer accuraat zal zijn.

5.3 De verpakking van de producten kan afwijken van die op de Website.

5.4 We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken aan enige persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht op geval-tot-geval basis uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van enige producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te staken. Elk aanbod voor elk product of dienst dat op de Website wordt gemaakt, is nietig waar dit verboden is.

5.5 De weergegeven prijs voor producten is exclusief verzend- of bezorgkosten.

5.6 Totstandkoming van Contract

5.6.1 U biedt aan om producten van ons te kopen via de Website. Uw aanbod wordt gedaan door uw bestelling op de Website te voltooien en in te dienen, inclusief het verstrekken van uw betalingskaartgegevens.

5.6.2 We zullen uw aanbod binnen 3 dagen na ontvangst van uw bestelling accepteren of afwijzen.

5.6.3 Onze acceptatie van uw bestelling vindt plaats wanneer we u een e-mail sturen om deze te accepteren door u een orderbevestiging en bestelreferentienummer te verstrekken, waarna een contract tussen u en ons tot stand komt.

5.6.4 We zullen u opnieuw een e-mail sturen om te bevestigen dat de producten die u heeft besteld zijn verzonden.

6 Gratis of Met Korting Aanbiedingen

6.1 Gratis of met korting introductieaanbiedingen zijn alleen beschikbaar voor nieuwe gebruikers van de Website. Behalve waar uitdrukkelijk vermeld, kwalificeren eerdere gebruikers of proefpersonen van de Website zich niet voor een extra speciale aanbieding.

6.2 Behalve waar anders vermeld, zijn gratis of met korting aanbiedingen slechts één keer beschikbaar voor elke persoon.

6.3 Behalve waar anders vermeld, kunnen kortingen en credits niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen.

6.4 U moet internettoegang en geldige betalingsgegevens hebben om een gratis of met korting aanbieding te verzilveren.

6.5 Behalve waar anders vermeld, kunnen gratis of met korting aanbiedingen alleen worden gebruikt voor producten met de volle prijs.

6.6 Behalve waar anders vermeld, kunnen met korting en andere aanbiedingen niet worden gebruikt om Cadeaukaarten te kopen.

7 Lid Worden

7.1 Om producten van de Website te abonneren, moet u eerst een account bij ons registreren door het registratieformulier op de Website in te vullen. De aankoop van individuele producten kan worden gedaan via gastafrekening of door registratie te voltooien.

7.2 Om een account te registreren, moet u een individu zijn en akkoord gaan met de naleving van de Voorwaarden.

7.3 Bij het aanmelden moet u verstrekken:

7.3.1 uw volledige naam;

7.3.2 een geldig e-mailadres;

7.3

.3 uw afleveradres; en

7.3.4 uw betalingskaartgegevens.

7.4 Bij het aanmelden wordt u ook gevraagd naar de daadwerkelijke of verwachte geboortemaand van de baby, mocht u deze informatie beschikbaar hebben.

7.5 U garandeert dat alle informatie die u aan ons verstrekt bij het registreren van een account waar en nauwkeurig is naar uw beste weten en overtuiging. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de informatie in uw account regelmatig wordt bijgewerkt met eventuele relevante wijzigingen.

7.6 Wij kunnen naar eigen goeddunken elke aanvraag om lid te worden van ons of om onze diensten te ontvangen om welke reden dan ook weigeren.

7.7 U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten en aankopen die plaatsvinden onder uw account. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u weet van, of vermoedt, dat iemand toegang heeft gekregen tot uw account of als u anderszins op de hoogte wordt gebracht van ongeautoriseerd gebruik van uw account of andere veiligheidsinbreuk.

8 Betalingen

8.1 De prijs van producten wordt vermeld op de Website en is inclusief BTW.

8.2 We gebruiken Stripe om betalingen te accepteren.

8.3 U gaat ermee akkoord ons niet verantwoordelijk te houden voor bankkosten die voortvloeien uit betalingen op uw account.

9 Levering en Retour

9.1 Aankopen worden geleverd door An Post. De werkelijke levertijden kunnen voor u variëren, afhankelijk van:

9.1.1 onze voorraadbeschikbaarheid;

9.1.2 uw afleveradres;

9.1.3 wanneer u uw selectie maakt; en

9.1.4 omstandigheden die de levering door An Post beïnvloeden. We behouden ons het recht voor om alternatieve leveringsmethoden te gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving.

9.1.5 U zult ons niet verantwoordelijk houden voor eventuele vertragingen, buiten onze controle, die betrekking hebben op de levering van pakketten.

9.1.6 Bestellingen geplaatst in het weekend of op feestdagen worden de volgende werkdag verwerkt. Werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van bankvakantiedagen in Ierland.

9.2 Het is uw verantwoordelijkheid om alle verloren of niet-geleverde aankopen online binnen 7 dagen te melden op hello@bamboobaby.ie

9.3 Klanten zijn verplicht om mee te werken aan het compensatieproces voor claims van An Post of ons proces. Het niet naleven van deze processen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zal resulteren in geen kredietverlening met betrekking tot dergelijke niet-geleverde aankopen.

9.4 Als u van adres verandert, moet u uw adresgegevens bijwerken in het relevante gedeelte van de Website om ervoor te zorgen dat geen aankopen naar het verkeerde adres worden verzonden. U wordt niet terugbetaald voor eventuele aankopen die naar de verkeerde locatie zijn verzonden.

9.5 We behouden ons het recht voor om uw account bij ons te annuleren als blijkt dat, naar onze enige mening, de postdienst in uw gebied te onbetrouwbaar is.

9.6 Als u niet tevreden bent met een product dat u van ons ontvangt, neem dan contact met ons op via hello@bamboobaby.ie of bekijk ons retourbeleid.

10 Eigendom en Risico

10.1 U wordt eigenaar van de producten zodra we de volledige betaling van de prijs hebben ontvangen.

10.2 De producten worden uw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat we de producten leveren aan het door u opgegeven adres.

11 Bewijs van Aankoop voor een Garantieclaim

11.1 Bewaar uw orderbevestigingsmail als uw aankoopbewijs voor het geval dat dit nodig is voor

 een garantieclaim.

11.2 Voor hulp bij een garantieclaim, neem contact met ons op via hello@bamboobaby.ie

12 Annulering

12.1 U heeft een wettelijk recht op annulering, ook wel bekend als de "afkoelingsperiode", gedurende 14 dagen vanaf de dag na ontvangst van de producten. Nadat u ons hebt gemeld dat u annuleert, heeft u nog 14 dagen de tijd om de goederen naar ons terug te sturen. Goederen moeten compleet, ongebruikt en in 'ALS NIEUW' staat zijn (bijv. als u de doos hebt geopend om het product te bekijken, moet dit zijn gedaan zonder de doos en verpakking of het product op enige wijze te beschadigen) en moeten worden herverpakt zoals ontvangen. Zie ons retourbeleid voor volledige details.

12.1.1 Deze annuleringsrecht is echter niet van toepassing in het geval van gepersonaliseerde producten.

12.2 We behouden ons het recht voor om uw gebruik van onze dienst te beëindigen of te beperken, om welke of geen reden dan ook. Een reden waarom we dit kunnen doen, is als we geloven dat u een verplichting onder de Voorwaarden schendt. Als we uw gebruik van onze dienst beëindigen als gevolg van een schending van een verplichting onder de Voorwaarden, zal een dergelijke beëindiging onmiddellijk zijn en kan zonder kennisgeving zijn.

13 Privacy

13.1 We verzamelen persoonlijke informatie over u via uw gebruik van de Website en onze diensten. Alle informatie die we over u verzamelen, valt onder ons Privacy- en Cookiesbeleid.

14 Beperking van Aansprakelijkheid

14.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat u de volledige verantwoordelijkheid op u neemt voor uw gebruik van de site. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle informatie die u verzendt of ontvangt tijdens uw gebruik van de site mogelijk niet veilig is en kan worden onderschept door ongeautoriseerde partijen. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de site op eigen risico is en dat de site u kosteloos ter beschikking wordt gesteld. Gezien dit erkent en gaat u ermee akkoord dat, voor zover maximaal toegestaan door toepasselijke wetgeving, noch ECB International Technologies Limited noch zijn filialen, leveranciers of derde partijen content providers aansprakelijk zullen zijn voor enige directe, indirecte, punitieve, exemplarische, incidentele, speciale, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met de site, of enige andere site die u toegang krijgt via een link van deze site of van enige acties die we ondernemen of nalaten te ondernemen als gevolg van communicatie die u naar ons stuurt, of de vertraging of het onvermogen om de site te gebruiken, of voor enige informatie, producten of diensten die geadverteerd worden in of verkregen door de site, het verwijderen of verwijderen van materialen die u hebt ingediend of gepost op de site, of anderszins voortvloeiend uit het gebruik van de site, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als ECB International Technologies Limited, zijn filialen of een van zijn leveranciers is geadviseerd over de mogelijkheid van schade. Deze disclaimer is van toepassing, zonder beperking, op eventuele schade of letsel als gevolg van enig falen van uitvoering, fout, weglating, onderbreking, verwijdering, defecten, vertraging in werking of transmissie, computervirussen, bestandscorruptie, communicatielijnfalen, netwerk- of systeemuitval, uw verlies van winst, of diefstal, vernietiging, ongeautoriseerde toegang tot, wijziging van, verlies of gebruik van enig record of gegevens, en elk ander tastbaar of ontastbaar

 verlies. U erkent specifiek en gaat ermee akkoord dat noch ECB International Technologies Limited noch zijn leveranciers aansprakelijk zullen zijn voor enig lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van enige gebruiker van de site. Uw enige en exclusieve remedie voor een van de bovenstaande claims of enig geschil met ECB International Technologies Limited is om uw gebruik van de site te staken.

14.2 Niets in deze clausule of elders in de Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of op enige wijze beperken voor:

14.2.1 fraude of frauduleuze voorstelling van zaken;

14.2.2 dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

14.2.3 enige andere aansprakelijkheid voor zover dezelfde niet kan worden uitgesloten of beperkt als een kwestie van wet.

14.3 Geen van deze voorwaarden beperkt een van uw wettelijke rechten. Voor meer informatie over uw wettelijke rechten, neem contact op met uw lokale autoriteit Handelsnormen kantoor of Burgeradviesbureau.

14.4 Onder voorbehoud van clausule 15.1, zijn wij in geen geval aansprakelijk jegens u voor enige zakelijke verliezen. Elke aansprakelijkheid die we hebben voor verliezen die u lijdt, is strikt beperkt tot de aankoopprijs van de relevante producten en tot verliezen die voorzienbaar waren. Verliezen zijn voorzienbaar waar ze door u en ons konden worden overwogen op het moment dat uw bestelling door ons wordt geaccepteerd. Let op, dit beïnvloedt uw wettelijke rechten niet.

15 Vrijwaring

15.1 U gaat ermee akkoord om ECB International Technologies Limited en zijn filialen en hun functionarissen, directeuren, werknemers, aannemers, agenten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers en leveranciers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten en gerechtskosten, die voortvloeien uit of het gevolg zijn van uw gebruik van de site en elke schending van deze Gebruiksvoorwaarden. Als u een technische storing van de site of de systemen die de site naar u of anderen verzenden veroorzaakt, gaat u ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor alle verliezen, aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten en gerechtskosten, die voortvloeien uit of het gevolg zijn van die storing. ECB International Technologies Limited behoudt zich het recht voor, op eigen kosten, om de exclusieve verdediging en controle over elke zaak anders onderworpen aan vrijwaring door u op zich te nemen en, in een dergelijk geval, gaat u ermee akkoord om met ECB International Technologies Limited samen te werken bij de verdediging van een dergelijke zaak.

16 Toepasselijk Recht

16.1 Uw gebruik van de Website wordt beheerst door de Voorwaarden en geïnterpreteerd en afgedwongen in overeenstemming met de wetten van Ierland. Geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van de Website en de diensten die we leveren, vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Ierland.

17 Toewijzing door Ons

17.1 U gaat ermee akkoord dat we elk van onze rechten mogen toewijzen en/of overdragen, onderaannemen of delegeren van onze verplichtingen onder de Voorwaarden. De Voorwaarden zijn persoonlijk voor u en u mag geen van uw rechten toewijzen of overdragen, onderaannemen of delegeren van uw verplichtingen onder de Voorwaarden.

18 Accounts zijn Niet-Overdraagbaar

18.1 Accounts bij ECB International Technologies Limited, handelend onder de naam BambooBaby, zijn niet overdraagbaar en kunnen daarom niet worden verkocht of verhandeld.

19 Geen Afstand

 

19.1 Als we vertraging oplopen bij het uitoefenen of nalaten om enig recht dat ons ter beschikking staat onder de Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt een dergelijke vertraging of nalatigheid geen afstand van dat recht of enige andere rechten onder de Voorwaarden.

20 Overmacht

20.1 We zullen niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig gebrek aan prestaties, of de niet-beschikbaarheid of storing, van de Website of onze diensten, of voor enig falen van ons om te voldoen aan de Voorwaarden, waar een dergelijk gebrek, niet-beschikbaarheid of falen voortvloeit uit enige oorzaak redelijkerwijs buiten onze controle.

21 Contact met ons opnemen

21.1 Als u vragen heeft over de Voorwaarden of een bestelling die u heeft geplaatst, neem dan contact met ons op via hello@bamboobaby.ie.

22 Mobiele Dienstvoorwaarden

De mobiele berichtendienst van BambooBaby (de "Dienst") wordt geëxploiteerd door ECB International Technologies Limited (“BambooBaby”, “wij” of “ons”). Uw gebruik van de Dienst vormt uw akkoord met deze voorwaarden en condities (“Mobiele Voorwaarden”). We kunnen de Dienst of een van zijn functies op elk moment wijzigen of annuleren zonder kennisgeving. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, kunnen we deze Mobiele Voorwaarden op elk moment wijzigen en uw voortgezet gebruik van de Dienst na de ingangsdatum van eventuele wijzigingen vormt uw acceptatie van dergelijke wijzigingen.

Door in te stemmen met de SMS-/tekstberichtendienst van BambooBaby, gaat u ermee akkoord terugkerende SMS-/tekstberichten van en namens BambooBaby via uw draadloze provider naar het mobiele nummer dat u heeft opgegeven te ontvangen, zelfs als uw mobiele nummer is geregistreerd op een staat of federale Niet Bellen-lijst. Tekstberichten kunnen worden verzonden met behulp van een automatisch telefoonkiezsysteem of andere technologie. Berichten gerelateerd aan de dienst kunnen updates, waarschuwingen en informatie bevatten (bijv. orderupdates, accountwaarschuwingen, etc.). Promotionele berichten kunnen promoties, specials en andere marketingaanbiedingen bevatten (bijv. winkelwagenherinneringen).

U begrijpt dat u zich niet hoeft aan te melden voor dit programma om aankopen te kunnen doen, en uw toestemming is geen voorwaarde voor enige aankoop bij BambooBaby. Uw deelname aan dit programma is volledig vrijwillig.

We rekenen geen kosten voor de Dienst, maar u bent verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen die samenhangen met tekstberichten die door uw draadloze provider worden opgelegd. De frequentie van berichten varieert. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn. Controleer uw mobiele plan en neem contact op met uw draadloze provider voor details. U bent zelf verantwoordelijk voor alle kosten gerelateerd aan SMS-/tekstberichten, inclusief kosten van uw draadloze provider.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de Dienst. Tekst het enkele trefwoord commando STOP naar BambooBaby of klik op de afmeldlink (indien beschikbaar) in elk tekstbericht om te annuleren. U ontvangt een eenmalige afmeldbevestiging per tekstbericht. Er worden geen verdere berichten naar uw mobiele apparaat gestuurd, tenzij geïnitieerd door u. Als u zich hebt aangemeld voor andere mobiele berichtenprogramma's van BambooBaby en u wilt annuleren, behalve waar toepasselijke wetgeving anders vereist, moet u zich afzonderlijk afmelden voor die programma's door de instructies te volgen die worden geboden in hun respectievelijke mobiele voorwaarden.

Voor ondersteuning of hulp bij de Dienst, tekst HELP naar BambooBaby of e-mail hello@bamboobaby.ie.

We kunnen elke korte code of telefoonnummer dat we gebruiken

 om de Dienst te bedienen op elk moment wijzigen en zullen u van deze wijzigingen op de hoogte stellen. U erkent dat eventuele berichten, inclusief eventuele STOP- of HELP-verzoeken, die u naar een korte code of telefoonnummer stuurt dat we hebben gewijzigd, mogelijk niet worden ontvangen en we zullen niet verantwoordelijk zijn voor het eren van verzoeken die in dergelijke berichten worden gemaakt.

De draadloze carriers ondersteund door de Dienst zijn niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-geleverde berichten. U gaat ermee akkoord ons een geldig mobiel nummer te verstrekken. Als u een nieuw mobiel nummer krijgt, moet u zich aanmelden voor het programma met uw nieuwe nummer.

Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord dat we niet aansprakelijk zullen zijn voor mislukte, vertraagde of verkeerd gerichte levering van enige informatie verzonden via de Dienst, eventuele fouten in dergelijke informatie en/of enige actie die u wel of niet neemt op basis van de informatie of Dienst.

We respecteren uw recht op privacy. Om te zien hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, zie ons Privacybeleid.

bottom of page